NYILVÁNOS SZENTMISÉKET FELFÜGGESZTJÜK


Járvány veszélyre való tekintettel a felfüggesztjük a nyilvános szentmiséket. Ezen rendelkezés visszavonásig érvényes.

A felvett miseszándékokat (stipendiumokat) az adott napon mondom el a Szent Rita templomban, a misét kérő és a hívek részvétele nélkül.

Templomunk első része reggel 7 órától 18 óráig nyitva lesz. Itt lesz lehetőség imádságra, szentséglátogatásra.

Ajánlom a kedves testvérek figyelmébe a különféle média felületeken a szentmise közvetítést, ezeknek segítségével kapcsolódjanak bele az Egyház imádságos életébe. Mise hallgatáskor végezhetnek lelki áldozást.

További áldott nagyböjti készületet kívánok mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a kezeléséhez és elviseléséhez!   Kálmán a.


LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.