Szentbeszédek

2019. évi búcsú

Mohos Gábor Esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspök mondta.

Búcsúi szentbeszédek itt hallgathatók meg:


Tóth Kálmán esperes, plébános búcsún elhangzott beszédei


2018. évi búcsú

Snell György segédpüspök atya búcsún elhangzott beszéde
Snell György segédpüspök atya búcsún elhangzott beszéde

Mák Ferenc tábori lelkész atya

Szent Rita búcsún elhangzott beszéde

Tóth Kálmán

Szent Rita búcsún elhangzott beszéde

(Mária Rádió közvetítése és felvétele)

2017. évi búcsú

Dr. Varga Lajos

váci segéd püspök atya Szent Rita búcsú szentmisén elhangzott beszéde.

 Benvin Sebastian SVD

 Pápai Missziós Művek igazgatója

Szent Rita búcsú szentmiséjén elhangzott beszéde

2016. évi búcsú

Szikszay Sándor SDB atya
Szent Rita búcsú szentmiséjén elhangzo
tt beszéde

2015. évi búcsú

Pályi László tb. kanonok,

c. prépost, nyugalmazott plébános atya

Szent Rita búcsú szentmiséjén elhangzott beszéde.

2014. évi búcsú

Virth József zirci ciszter perjel

Tóth Kálmán Szent Rita templom plébánosa

Baranyai László Nándor püspöki tanácsos,

nyugalmazott plébános

2013. évi búcsú

Palánki Ferenc egri segéd püspök beszéde

Sulok Tibor nyugalmazott, káplán beszéde

2008. évi búcsú

Dr Székely János segéd püspök beszéde