TÁMOGATÁS

Adomány

Köszönjük, hogy adományával támogatja a Szent Rita templom hívek körében végzett szolgálatát, templom fenntartását és szépítését. Isten fizesse meg segítségével, kegyelmével, áldásával nagylelkűségét.

Adományát a következő módon juttathatja el hozzánk:

- személyesen az irodában, vagy a szentmisék után a sekrestyében
- digitális persely segítségével, ami templomunk első részében található
- postai úton (sárga csekk, a templom előterében gyóntatószék oldalán található)
- CIB bank pénztárában:

   Banki átutalással a plébánia számlaszámára: CIB 11100104 - 19719294 - 36000001
   Külföldről: IBAN : HU50 1110 0104 1971 9294 3600 0001

Tájékoztatjuk azon hívőinket, akik gazdasági társaság tagjai, hogy a gazdasági társaság által a plébánia részére nyújtott adomány a vállalkozásban ráfordításként elszámolható (a Tao törvény 8. § (1) bekezdés d) pontja és a 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontja értelmében). A plébánia az adományról a jogszabályban előírt igazolást állít ki, mely alapján az adomány összege a vállalkozásban ráfordításként (költségként) elszámolható.Egyházközségi hozzájárulás

Az egyházközségi önkéntes hozzájárulás (korábbi nevén: egyházi adó) az egyházközség, mint intézmény működtetésére befizetett összeg.

Ebből finanszírozzuk a közösségi terek (templom, plébánia) rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét és annak közterheit, papjaink - a püspök által meghatározott összegű - fizetését, az adminisztratív és egyéb költségeket (telefon és internet, papír, fénymásolás, postaköltség, gyertya, virág, stb.).

Az egyházi hozzájárulás azt az egyházközséget illeti, ahová a hívő a lakhely szerint tartozik, függetlenül attól, hogy hová jár templomba, közösségbe.

A hozzájárulás megfizetését érezzük lelkiismereti kötelességünknek.

A katolikus egyház tagjai vagyunk, a közös terhek viselésével is fejezzük ki a közösséghez való tartozásunkat.

A hozzájárulás ajánlott mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatása alapján: évenként az éves nettó munkabér, nyugdíj vagy egyéb jövedelem 1%-a kereső személyenként. (Pl. ha 80 ezer forint a havi nettó fizetése vagy nyugdíja, ennek 1%-a vagyis 800,- Ft a havi egyházi hozzájárulás összege. Egy évre 9600,- Ft.)

Amennyiben valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy 1%-nál nagyobb mértékben támogassa plébániánkat, nagylelkűségét hálásan köszönjük.

A befizetés az év folyamán bármikor lehetséges akár egy összegben is. A legjobb a havi rendszeres fizetés lenne, mivel a költségek hónapról-hónapra merülnek fel, illetve a havi befizetés egyszerre kisebb terhet jelent a befizetőnek.

Befizetés módja:
- személyesen az irodában, vagy a szentmisék után a sekrestyében
- postai úton (sárga csekk, a templom előterében a gyóntatószék oldalán található)
- CIB bank pénztárában
- Banki átutalással a plébánia számlaszámára:
         CIB 11100104 - 19719294 - 36000001

Külföldről az IBAN számlára lehet utalni:

          IBAN SZÁM: HU50 1110 0104 1971 9294 3600 0001

Köszönjük, hogy adományával, az Egyházközségi hozzájárulásával Ön is támogatja a Szent Rita plébánia működését!