Szent Rita búcsú

Szent Rita búcsú

Május 22-én ünnepeljük Szent Rita égi születés napját. Tisztelői összegyűlnek a templomába. Szentmisén vesznek részt. A mise végén rózsaszentelés van. Ezt visszük, magunkkal, és ajándékozzuk beteg testvéreinknek. Több alkalommal tapasztaltak betegségükben megkönnyebbülést, a szenvedés enyhülését, azok, akik ezt a megáldott virágot kapták.


Szent Rita búcsú

Gondolatok a búcsú után.

2019. Május 19-én és 22-énünnepeltük Szent Rita templom búcsúját, hagyomány szerint, ekkor költözött a mennybe védőszentünk.

Az esős idő ellenére nagyon sokan keresték fel templomunkat, 7 szentmisében ünnepeltük védőszentünket, kb. 1 200 zarándok járult szentáldozáshoz.

Több atya is segítségükre volt a zarándokoknak a szentgyónás elvégzésében: Khírer Imre atya, Mák Ferenc atya, Varga Miklós Péter é.esperes atya, Sulok Tibor atya, Dobos Péter atya aki felvidékről jött zarándok híveivel, Nagy Richárd atya. Hálásan köszönjük az atyák készséges szolgálatát.

Mohos Gábor Esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspök mondta.

Búcsúi szentbeszédek itt hallgathatók meg: