SZENT RITA CSALÁD

A térképen megjelölt helyekből láthatjuk, hogy az országban 136 helységbe levelezünk. Jelenleg a Szent Rita Család kb. 450 családot foglal magában.
A térképen megjelölt helyekből láthatjuk, hogy az országban 136 helységbe levelezünk. Jelenleg a Szent Rita Család kb. 450 családot foglal magában.

A Szent Rita Család Tóth Ferenc plébános atya kezdeményezésére, 1994-ben a nagyszámú Szent Rita tisztelő hívekből "alakult".

Az a cél vezette őket, hogy ha távol is vannak kedves szentjük magyarországi kegyhelyétől és évente talán csak egyszer a Szent Rita búcsú alkalmából,tudják meglátogatni, a közösség érzése, és a plébániáról évente három alkalommal érkező levél összekapcsolja őket egymással és a Szent Rita plébániával.

Mit is jelent ebbe a Szent Rita Családba tartozni? A Szent Rita Család élő és elhunyt tagjaiért Szent Rita emléknapján, minden csütörtökön két szentmisét ajánlunk fel a Családtagjaiért. (Évente 102 szentmisében.)

Imádkozunk továbbá mindazon kéréseikért, hálaadásaikért, amelyet a templomban elhelyezett, - e célra rendszeresített - füzetbe beírtak. De imaszándékaikat a plébánia e-mail címén, levélben, és telefonon is fogadjuk. (A betelt könyveket a Szent Rita szobor mellett helyezzük el.)

A térképen megjelölt helyekből láthatjuk, hogy az országban 136 helységbe levelezünk. Jelenleg a Szent Rita Család kb. 450 családot foglal magában.

A külhoni levelezési címekből néhány: Románia (Erdély), Szerbia, Svájc, Románia és tengerentúl Kanada és USA.

A Család tagjait évente három alkalommal tájékoztatjuk lelkipásztori leveleinkkel, amelyet Húsvétkor, Szent Kereszt felmagasztalásakor, és Karácsonyikor küldjük.

Ezekben, a következő ünnephez kapcsolódó lelki olvasmányokat küldünk, beszámolunk a plébánia életéről, liturgikus eseményeiről, felújítási munkáinkról.

Az akár szóban, akár írásban kifejezett köszönetekből és jókívánságokból és nem utolsó sorban az anyagi támogatásokból úgy érezzük, hogy a Szent Rita Család tagjainak fontos ez a közösség, szívesen tartoznak ide.