NAGYKILENCED 2015. ÉVI

Pályi László

tb. kanonok, c. prépost, nyugalmazott

plébános atya