SZENT RITA TISZTELETE

Miért tiszteljük Szent Ritát?

Anyaszentegyházunk tanítása szerint a szenteket tisztelni jó és üdvös. A szenteket azért tiszteljük, mert nagyon erényesen éltek, és mert maga az Isten is megdicsőítette őket. Közbenjárásukat azért kérjük, mert imádságukkal sokat tehetnek érettünk Istennél. /Római katekizmusból, Régi/
A jó Isten útjelzőknek állította a szenteket, hogy életüket követve biztosan eljuthassunk a mennyországba. A szentek eligazítanak az élet tekervényes útjain, kivezetnek a zsákutcákból, felemelnek elesettségünkben, meghallgatják kéréseinket és azokat Isten trónusa elé viszik. Életük például szolgál. Megmutatják, miként szentelődhetünk meg a bajok és a megpróbáltatások közepette is és miként juthatunk Isten közelébe.
"Csodálatos az Isten az Ő szentjeiben" - hirdeti a Szentírás. /Zsolt.67,36./ Csodálatos az Isten Szent Rita megdicsőítésében is. A kétségbeesettek és a földre sújtottak segítője Ő, aki a lehetetlennek látszó helyzetekben is felkarolja a hozzá fohászkodók kérését. Ezért előszeretettel a "lehetetlenségek védőszentjének" nevezzük.


Áldás a Szent Rita ereklyével május hónapban

Templomunkban van egy  Szent Rita csontereklye.

Május hónapban a csütörtöki szentmisék után a Szent Rita ereklyével áldást kap minden jelenlévő.