2023. évi nagykilenced

Mottó:

"Az Egyház mi vagyunk, mindnyájan" - Ferenc pápa

Katekézis az Egyházról.

"HISZEM A SZENT, KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT"

Dr. Kránicz Mihály tanszékvezető, teológiai tanár

         1. alkalom: február. 02.     Az Egyház nevei és képei

         2. alkalom: február. 09.     Az Egyház eredete, alapítása és küldetése

         3. alkalom: február. 16.       Az Egyház misztériuma

 Dr. Szederkényi Károly esperes, plébános

         4. alkalom: február.23.      Az Egyház -- Isten népe

         5. alkalom: március. 02.     Az Egyház Krisztus Teste

         6. alkalom: március. 09.    Az Egyház - a Szentlélek temploma

7. alkalom: március. 16.    Az Egyház egy

8. alkalom: március. 23.     Az Egyház szent

9. alkalom: március. 30.     Az Egyház katolikus

10. alkalom: április. 13.     Az Egyház apostoli

11. alkalom: április. 20.    Az Egyház hierarchikus fölépítése

12. alkalom: április. 27.     A világi hívek

Héray András FSO egyetemi lelkész

          13. alkalom: május. 04.     Az Istennek szentelt élet

          14. alkalom: május. 11.      A Szentek közössége

          15. alkalom: május. 18.     Mária - Krisztus Anyja-  az Egyház  anyja

(Az aláhúzott  szövegre kattintva a Katolikus Egyház Katekizmusa adott oldal jelenik meg.)

Szent Rita búcsú 2023. május. 22. hétfő

a búcsú második napja még tervezés és szervezés alatt.

Hangtár

A nyílra kattintva meghallgatható a szent beszéd

1. alkalom

Csak a szentbeszéd

Teljes szentmise

Ima az Egyházért

Urunk, Jézus Krisztus!

Te egyházat alapítottál, egy közösséget, és elküldted, hogy tanúságot tegyen rólad, az egyetlen Üdvözítőről.

Tégy minket testvérekké, mint az apostolokat, nyitottakká egymás és mindenki felé, és különösen befogadóvá a rászorulók iránt, hogy a történelemben meg tudjuk valósítani az Atya tervét, aki egyetlen családként tekint ránk.

Egy új korszak hajnalán vagyunk, s ezért remény tölti el a szívünket, mert Te kiválasztottál minket és küldesz a világba, hogy az evangélium hirdetői legyünk.

Az egyház a közösség helye és itt mindenkinek van feladata.

Valamennyiünk békéjére és örömére oltalmazd a keresztényeket, segíts minden embert, bárhol éljen is, hogy a világ ne a széthúzás, hanem az egység útján járjon, és így megtalálja és felismerje a te akaratodat, amelyet a harmadik évezredben is elénk társz.

Hívd a fiatalokat, a jövő reménységeit, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Állj minden nemzet vezetői mellett, hogy a közös ház építését és az egyház küldetését is elősegítsék, minden egyes ember méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával.

Mária, az Egyház Anyja! Ajándékozd nekünk továbbra is Jézust, hogy Őt kövessük és Őt szeressük, aki a világ, az emberiség és az egyház nagy reménye.

Ő itt él velünk és közöttünk. Krisztus egyházában Veled és a szentekkel együtt mondjuk: "Jöjj el, Urunk Jézus!" Ő töltse be szívünket a dicsőség reményével és a szeretettel a Szentlélek által. Ámen.

Dr. Kránicz Mihály atya imája