Plébániánk Youtube csatornájának címe:

www.youtube.com/@szentritatemplom2866

Csütörtökönként szent Rita miséket tartunk 8.00 és 17.00 órakor. A délutáni miséket közvetíti az EWTN  (Bonum) tv.


Adományokat ide lehet küldeni:


Szent Rita Plébánia Budapest

Számlaszám: CIB 11100104 - 19719294 - 36000001

Külföldről:
IBAN: HU50 11100104-19719294-36000001


Szent Rita Plébánia Budapest

Számlaszám: CIB 11100104 - 19719294 - 36000001
IBAN: HU50 11100104-19719294-36000001


Szentmisék templomunkban

                      Hétfő 16.30 rózsafűzér mise nincs 

                             Kedd  17.00 óra

                      Szerda 17.00 óra

                      Csütörtök reggel 8 és 17.00 

                      Péntek 17.00 óra

Vasárnapi misék

Szombat (előesti mise) 17 óra

Vasárnap 9 és 11 óra

(augusztus hónapban csak 10 órakor!)

A csütörtöki szentmiséket a jelenlévők és a közvetítésbe bekapcsolódó hívek szándékára ajánljuk fel.

Templomunkban lehetőség van csökkentett glutén tartalmú szentostyával való áldozásra. A szentmisékben, az áldoztatás után, a Jézus Szíve szobornál élhetünk ezzel a lehetőséggel.

A csütörtöki szentmiséket a jelenlévő és a közvetítésbe belekapcsolódó hívek szándékára ajánljuk fel.

A templom első része minden nap 7-18 óráig  nyitva van, lehetőséget biztosítva az egyéni szentséglátogatásra, imádságra.

Ima az Egyházért

Urunk, Jézus Krisztus!

Te egyházat alapítottál, egy közösséget, és elküldted, hogy tanúságot tegyen rólad, az egyetlen Üdvözítőről.

Tégy minket testvérekké, mint az apostolokat, nyitottakká egymás és mindenki felé, és különösen befogadóvá a rászorulók iránt, hogy a történelemben meg tudjuk valósítani az Atya tervét, aki egyetlen családként tekint ránk.

Egy új korszak hajnalán vagyunk, s ezért remény tölti el a szívünket, mert Te kiválasztottál minket és küldesz a világba, hogy az evangélium hirdetői legyünk.

Az egyház a közösség helye és itt mindenkinek van feladata.

Valamennyiünk békéjére és örömére oltalmazd a keresztényeket, segíts minden embert, bárhol éljen is, hogy a világ ne a széthúzás, hanem az egység útján járjon, és így megtalálja és felismerje a te akaratodat, amelyet a harmadik évezredben is elénk társz.

Hívd a fiatalokat, a jövő reménységeit, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Állj minden nemzet vezetői mellett, hogy a közös ház építését és az egyház küldetését is elősegítsék, minden egyes ember méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával.

Mária, az Egyház Anyja! Ajándékozd nekünk továbbra is Jézust, hogy Őt kövessük és Őt szeressük, aki a világ, az emberiség és az egyház nagy reménye.

Ő itt él velünk és közöttünk. Krisztus egyházában Veled és a szentekkel együtt mondjuk: "Jöjj el, Urunk Jézus!" Ő töltse be szívünket a dicsőség reményével és a szeretettel a Szentlélek által. Ámen.

Dr. Kránitz Mihály atya imája

Ima a békéért

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője!
Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj az orosz és ukrán nép sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Hozd meg a béke napjait. Soha többé háborút! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Szent II. János Pál pápa imája alapján)

Templom bemutatása