Szentmisék

Hétköznapokon 17 órakor és

 csütörtökön 8.00 órakor is.

Vasárnap 9 és 11 órakor.

A csütörtöki szentmiséket a jelenlévő és a kövesítésbe belekapcsolódó hívek szándékára ajánljuk fel.

Templomunkban lehetőség van csökkentett glutén tartalmú szentostyával való áldozásra. A szentmisékben, az áldoztatás után, a Jézus Szíve szobornál élhetünk ezzel a lehetőséggel.

A csütörtöki szentmiséket a jelenlévő és a kövesítésbe belekapcsolódó hívek szándékára ajánljuk fel.

A templom első része 7-18 óráig minden nap nyitva van, lehetőséget biztosítva az egyéni szentséglátogatásra, imádságra.

Ima a békéért

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője!
Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj az orosz és ukrán nép sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Hozd meg a béke napjait. Soha többé háborút! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Szent II. János Pál pápa imája alapján)

Templom bemutatása